Fursund I.F. blev stiftet 1974. Ved den stiftende genralforsamling på Selde kro d. 15 August, var der samlet godt 50 mennesker. Foreningen var en sammenslutning af tre gamle foreninger, nemlig “Fur Idrætsforening”, “Selde Idrætsforening”, og “Junget-Grættrup Ungdomsforening”.

Den første bestyrelse valgtes således: formand blev Kresten Haubo Møgelthorum, kasserer Agner Jensen Selde, sekretær Dorthe Kristensen Fur, øvrige bestyrelsesmedlemmer var: Knud Jensen Junget, Karsten Henriksen Junget, Nic. Sønderby Selde, Jens Eriksen Selde, Vagn Dalsgård Fur, og Henrik Mortensen Fur.

Ved starten i 1974 kunne foreningen byde på følgende idrætsgrene: Fodbold, Håndbold, Gymnastik, Badminton, og Svømning. Medlemstallet var på 452 personer.

Årene fra 1977 og lige efter blev præget af meget ungdommelige bestyrelser, således var formanden Frits Kristoffersen 19 år, og den senere kasserer Ole Kristensen Selde kunne først tiltræde et par måneder efter valget, da var han nemlig først blevet myndig.

De første år bestod bestyrelsen af 9 medlemmer, 3 repræsentanter fra hver af de 3 gamle foreninger. Dette blev i 1980 ændret, da det var svært at skaffe bestyrelsesmedlemmer fra Fur, desuden fik foreningen en del medlemmer fra Åsted, og det var derfor naturligt at der også valgtes en person fra dette område.

I 1990 lavede man en vedtægtsændring, således at antallet af valgte til bestyrelsen blev reduceret fra 9 til 5 personer, dette var en konsekvens af at “Fursund Støtteforening” blev stiftet.

Af formænd skal nævnes Frits Kristoffersen fra Grættrup, han skal have en stor del af æren for at samarbejdet i det store geografiske område Fursund I.F. dækkede gik så smertefrit som tilfældet var. Frits’ store diplomatiske evner gjorde ham til en fortrinlig leder af foreningen. Frits flyttede 1981 til Brædsterup ved Horsens, hvor han hurtigt blev formand for deres Idrætsforening, i dag arbejder Frits indenfor J.B.U.

Fursund I.F.s formænd

1974. Kresten Haubo.
1975. Kresten Haubo.
1976. Kresten Haubo.
1977. Frits Kristoffersen.
1978. Frits Kristoffersen.
1979. Frits Kristoffersen.
1980. Frits Kristoffersen.
1981. Frits Kristoffersen.
1982. Erling Høgh.
1983. Carsten Bo Møller.
1984. Carsten Bo Møller.
1985. Carsten Bo Møller.
1986, Carsten Bo Møller.
1987. Jørn Jeppe Toft Pedersen.
1988. Kristian Bak Jørgensen.
1989. Niels Nørhave Riis.
1990. Niels Nørhave Riis.
1991. Jørn Jeppe Toft Pedersen.
1992. Ove Larsen.
1993. Ove Larsen.
1994. Ove Larsen.
1995. Ove Larsen.
1996. Ole Sørensen.
1997. Ole Sørensen.
1998. Niels Monberg.
1999. Niels Monberg.
2000. Jan Nørgård Nielsen.
2001. Arne Kåstrup.
2002. Arne Kåstrup.
2003. Arne Kåstrup
2004. Arne Kåstrup
2005. Jantina Pedersen
2006. Jantina Pedersen
2007. Ole Sørensen
2008. Ole Sørensen
2009. Ole Sørensen
2010 Ole Sørensen
2011 Bjarne Futterup

Een af foreningens igangsætterne, var lærer ved Selde Skole Torben Trøst. Han var især aktiv indenfor fodboldudvalget, godt hjulpet af Hans “Post” Bodilsen og Ib Gravgård, var disse tre mænd med til at føre fodboldafdelingen frem til deres glansperiode i første halvdel af 80’erne, hvor Fursund I.F. havde Sallings største seniorafdeling med 4 herre seniorhold i henholdsvis serie 3, serie 5 (to hold), samt serie 6.

Ib skænkede et år hele den løn han skulle have for at træne seniorafdelingen til foreningen, hvilket fortæller noget om den ånd som var til stede i foreningen på dette tidspunkt.

Både Hans Bodilsen og Torben Trøst mistede vi alt for tidligt, men deres indsats for “Fursund I.F.” vil altid blive husket, det skal nævnes at Hans Post blev udnævnt som æresmedlem kort før sin død i 1984.

Som medlemsblad blev “Fursund-nyt” udgivet første gang 20 Dec. 1974 i 600 eksemplarer, bladet blev omdelt via de handlende. Efter nogle få udgivelser opgav man bladet, og først igen i 1980 kom næste udgivelse. Bladet lavede vores bladudvalg på kommunekontoret i Breum, men blev nu postomdelt til alle husstande i vores område. Dette fortsatte nogle år inden bladet igen måtte opgive, pga. dårlig økonomi. I 1996 blev bladet genoptaget i sin nuværende form, og det er nu “Støtteforeningen” som klarer udgivelsen.

D. 6 August 1978 afholdtes den første “Fursundmarch” med start og mål ved Junget strand, 306 personer deltog, der kunne vælges imellem 3 ruter på forskellige distancer. Ved disse marcher blev det tradition, at Inger Larsen fra “Dingle” kom og startede dagen med en lille tale.

De senere år voksede antallet af deltagere, og marchen blev en god indtægtskilde for foreningen.

Interessen for marchen ophørte efterhånden, og den sidste blev afholdt i 1984.

De første år havde Fursund I.F. ingen lysanlæg på deres fodboldbaner, derfor foregik aftentræningen på banen i Thorum.

I 1977 blev der anlagt en ny fodboldbane øst for Selde Skole. I 1979 blev der rejst et lysanlæg i forbindelse med denne bane. Desværre viste det sig kort efter opførelsen, at banen ikke opfyldte de nye mål for fodboldbaner. Heller ikke dræningen af banen var i orden. Mange år efter opførelsen var der et problem med vandafledningen.

Også banen ved Junget strand har været brugt til fodboldtræning m.m. I 1976 blev der bygget et klubhus i forbindelse med banen. Forpligtelser og retten til brug af dette klubhus, blev i 1989 overdraget til Junget-Grættrup beboerforening.

Indvielsen af “Fursundhallen” d. 22 November 1980 var med til at give Fursund I.F. et stort løft. Før opførelsen af denne, var vore håndboldspillere m.f. henvist til at spille i hallen i Breum. Dårlige træningstider, samt kørsel frem og tilbage holdt mange idrætsudøvere hjemme, men efter “Fursundhallens” indvielse steg foreningens medlemstal med 20 %. Ikke alene håndboldafdelingen fik et løft, også badmintonafdelingen fik naturligt en stor medlemstilgang, også et volleyballhold så dagens lys.

Opførelsen af “Fursundhallen” var dog ikke uden problemer. Jebjerg og Breum fik ret hurtigt efter kommunesammenlægningen deres hal, men da “Fursund I.F.” efter deres stiftelse pressede på for deres egen hal, indfandt der sig en pludselig “lavvande” i kommunekassen.

Een af forkæmperne for hallen var skoleinspektør Carsten Bo Møller, uden hans hjælp var der sikkert gået endnu mange år inden Fursund I.F. havde fået deres egen hal. Carsten har i øvrigt været formand for hallen siden opførelsen.

“Fursundhallens” indvielse var også starten på “Novemberfesterne”. Førhen havde foreningen årligt afholdt to “aktivfester” på Selde Kro. Een som afslutningen på vinterens aktiviteter i April måned, og een tilsvarende som afslutning på sommerens aktiviteter i November måned. Med den nye “Fursundhal” som ramme, var det nu muligt også at invitere andre end foreningens medlemmer med til denne fest. Dette blev i årene efter 1980 til et gevaldigt tilløbsstykke, som kulminerede i 1983 hvor man dækkede op til 620 spisende gæster, nok 500 mennesker indfandt sig efter spisningen til halballet hvor musikken leveredes af “Bjørn og Okay”.

Til disse “Novemberfester” blev det også tradition at lave revy. Til hallens 1 års fødselsdag i 1981 “hyrede” man 4 mand til at lave en revy, disse var: Niels Jessen, Selde, Ole Kristensen, Selde, Kresten Korsgård, Nissum, og Jørn Jeppe Pedersen, Branden. Revyen har med forskellige besætninger spillet næsten hvert år siden, kun Kresten og Jørn Jeppe hænger stadig ved.

Af nye aktiviteter i Fursund I. F. kan nævnes at d. 1 Maj 1992 stod en ny tennisbane færdig, som har været brugt flittigt siden.

I 1998 blev der lavet petanquebaner på Selde gammel stadion, disse blev brugt så flittigt, at en udvidelse af antallet af baner var nødvendig i 2001.

Klubhuset på Selde gl. stadion som netop er nedrevet blev opført i 1949. I 1977 vedtog bestyrelsen at lægge nyt gulv i huset. I 1981 luftede formanden Frits Kristoffersen tanken om at bygge et nyt klubhus i stedet for det gamle, planerne blev skrinlagt, og i stedet blev det gamle klubhus renoveret i 1983, bl.a. blev varmeanlægget udskiftet.

Nu i Sept-Okt. 2002 bliver spaden sat i jorden til et nyt klubhus, sammen med ideen om at starte en hjemmeside på Internettet, er dermed bestyrelsens planer for 2002-2003 ført ud i livet.

Bestyrelsesmedlemmer i Fursund Idrætsforening op gennem årene

1974

Kresten Haubo, Møgelthorum, formand.
Knud Jensen, Junget.
Karsten Henriksen, Junget.
Nic. Sønderby, Selde.
Jens Eriksen, Selde.
Agner Jensen, Selde, kasserer.
Vagn Dalsgård, Fur.
Henrik Mortensen, Fur.
Dorthe Kristensen, Fur, sekretær.

1975

Kresten Haubo, Møgelthorum, formand.
Karsten Henriksen, Junget,
Knud Jensen, Junget.
Jens Eriksen, Selde. sekretær.
Nic. Sønderby, Selde.
Agner Jensen, Selde, kasserer.
Vagn Dalsgård, Fur.
Henrik Mortensen, Fur.
Knud Stouby, Fur.

1976

Kresten Haubo, Møgelthorum, formand.
Karsten Henriksen, Junget, (antagelig kasserer)
Knud Jensen, Junget,
Ole Kristensen, Selde.
Jens Eriksen, Selde, sekretær.
Gunnar Sørensen, Selde.
Jørgen Kristensen, Fur.
Vagn Dalsgård, Fur.
Knud Stouby, Fur.

1977

Frits Kristoffersen, Junget. formand.
Knud Jensen, Junget. næstformand.
Karsten Henriksen, Junget. kasserer.
Birgit Andersen, Junget. sekretær.
Ole Kristensen, Selde.
Jørn Jeppe Pedersen, Branden. (indtrådt som suppleant)
Niels Ove Primdahl, Selde. (Åsted)
Jørgen Kristensen, Fur.
Torben Olesen, Fur.
Per Sohn, Fur.

1978

Frits Kristoffersen, Junget, formand.
Kresten Haubo, Junget, næstformand.
Birgit Andersen, Junget, sekretær.
Aksel Krogh, Selde, fodbold.
Niels Ove Primdahl, Åsted, håndbold.
Per Sohn, Fur, badminton.
Finn Andersen, Fur, gym,
Jens Eriksen, Selde, gym.
Tove Lindgren, (indtrådt som 1 supp. for Torben Olesen Fur)
Karsten Henriksen, Junget, kasserer.
29.8.1978. Bliver Kresten Haubo formand for Frits som rejser, Ib Madsen indkaldes.

1979

Frits Kristoffersen, formand.
Knud Jensen, næstformand.
Mona Andersen, Sekretær.
Ole Kristensen. Kasserer
Niels Ove Primdahl.
Tage Kristensen, Fur.
Kresten Antonsen, Fur. (afløses 19.7. af Villy Jespersen, Lindum)
Kresten Haubo, (afløses 19.7 af Mona Andersen, Grættrup)
Aksel Krogh.
Finn Andersen.
Jens Eriksen.

1980

Frits Kristoffersen, formand.
Knud Jensen, næstformand.
Mona Andersen, sekretær. (afløses 15.9. af Ane Mette Knudsen.)
Ole Kristensen, kasserer. (afløses 8-11 af Kresten V. Nielsen)
Villy Jespersen,
Jens Eriksen,
Karen Marie Kristensen,
Jørn Jeppe Pedersen
Tove Lindgren (afløser Tage Kristensen)
Niels Ove Primdahl.

1981

Frits Kristoffersen, formand.
Knud Jensen, næstformand.
Kresten Nielsen, kasserer.
Ane Mette Knudsen, sekretær.
Erling Høgh.
Pia Jensen.
Villy Jespersen
Jens Eriksen.
Jørn Jeppe Pedersen.
Karen Marie Kristensen.

1982

Erling Høgh. Formand
Aksel Krogh. Næstformand.
Kresten Nielsen. Kasserer.
Ane Mette Knudsen. Sekretær.
Kresten Korsgård. Fodbold.
Aksel Krogh. Badminton.
Pia Jensen. Badminton.
Jette Søgård. Gymnastik.
Jørn Jeppe Pedersen. Volleyball.
Knud Jensen. Håndbold.

1983

Carsten Bo Møller. Formand.
Aksel Krogh. Næstformand.
Ane Mette Knudsen. Sekretær. (afløses 11.1. af Jette Søgård, Bent Thomassen indkaldes)
Kresten Nielsen. Kasserer. (afløses 12.9 af Kristian Høj Kristensen.)
Torben Trøst.
Kristian A. Larsen.
Knud Jensen.
Kresten Korsgård.
Jette Søgård.
Jørn Jeppe Pedersen.

1984

Carsten Bo Møller. Formand.
Aksel Krogh. Næstformand.
Henning Nielsen. Sekretær.
Kristian Høj Kristensen. Kasserer.
Torben Trøst.
Jørn Jeppe Pedersen.
Laurits Lauersen.
Kristian A, Larsen.
Bent Thomassen. (Jens Frederik Pedersen afløste 15.11.)
Knud Jensen.

1985

Carsten Bo Møller. Formand.
Aksel Krogh. Næstformand.
Eva Saugstrup. Sekretær.
Kristian Høj Kristensen. Kasserer.
Laurits Lauersen.
Jørn Jeppe Pedersen.
Henning Nielsen.
Jens Frederik Pedersen.
Jens Kr. Pedersen.
Kristian Jørgensen.

1986

Carsten Bo Møller. Formand.
Jørn Jeppe Pedersen. Næstformand.
Eva Saugstrup. Sekretær.
Kristian Høj Kristensen. Kasserer.
Laurits Lauersen.
Jens Frederik Pedersen. (Knud Pedersen afløser d. 22, 9. )
Jens Kr. Pedersen.
Kristian Jørgensen.
Per Nørgård Nielsen.
Svend Erik Olsen.

1987

Jørn Jeppe Pedersen. Formand.
Kristian B, Jørgensen. Næstformand.
Mona Christensen, Sekretær.
Henning D. Hansen, Kasserer.
Knud Pedersen.
Laurits Lauersen.
Aksel Berthelsen.
Jens Kr. Pedersen.
Per Nørgård Nielsen.
Svend Erik Olsen.

1988

Kristian B. Jørgensen. Formand.
Jørn Jeppe Pedersen. Næstformand.
Jette Søgård. Sekretær.
Henning D. Hansen. Kasserer.
Mona Christensen. (udtrådt 20.6. erstattet af Jens Kristian Christensen,)
Annelise Balling.
Bent Vestergård.
Hans Nielsen.
Aksel Berthelsen.
Knud Pedersen.

1989

Niels Riis. Formand.
Anne Lise Balling. Næstformand.
Inger Eriksen. Kasserer.
Jette Korsgård. Sekretær.
Marianne Jørgensen.
Dorthe Jørgensen.
Aksel Berthelsen.
Hans Nielsen.
Bent Vestergård.

1990

Niels Riis. Formand.
Jørn Jeppe Pedersen. Næstformand.
Marianne Jørgensen. Sekretær.
Anne Lise Balling. Kasserer.
Aksel Berthelsen.
Hugo Pedersen.

1991

Jørn Jeppe Pedersen. Formand.
Aksel Krogh. Næstformand.
Marianne Jørgensen. Sekretær.
Anne Lise Balling. Kasserer.
Ove Larsen.
Hugo Pedersen.

1992

Ove Larsen. Formand.
Rose Pacholski. Næstformand.
Marianne Jørgensen. Sekretær.
Anne Lise Balling. Kasserer.
Sisse Aggerholm.
Aksel Krogh.

1993

Ove Larsen. Formand.
Rose Pacholski. Næstformand.
Tage Jensen. Sekretær.
Anne Lise Balling. Kasserer.
Else Pedersen.
Sisse Aggerholm.

1994

Ove Larsen. Formand.
Tage Jensen. Sekretær.
Else Pedersen.
Kjeld Larsen.
Sisse Aggerholm.
(Kristian Jørgensen. Kasserer ?)

1995

Ove Larsen. Formand.
Kjeld Larsen. Næstformand.
Tage Jensen. Sekretær.
Sisse Aggerholm
Liva Frøslev.
(Kristian Jørgensen. Kasserer?)

1996

Ole Sørensen. Formand.
Liva Frøslev. Næstformand.
Tage Jensen. Sekretær.
Kristian Jørgensen. Kasserer.
Niels Monberg.
Marianne Jørgensen.

1997

Ole Sørensen. Formand.
Liva Frøslev. Næstformand.
Kristian Jørgensen. Kasserer.
Niels Monberg. Sekretær.
Marianne Jørgensen.
Jan Nørgård.

1998

Niels Monberg. Formand.
Liva Frøslev. Næstformand.
Tage Jensen. Sekretær.
Kristian Jørgensen. Kasserer.
Marianne Jørgensen.
Jan Nørgård.

1999

Niels Monberg. Formand.
Jan Nørgård Nielsen. Næstformand.
Marianne Jørgensen. Sekretær.
Kristian B. Jørgensen. Kasserer.
Jørn Jeppe Pedersen.
Arne Kåstrup.

2000

Jan Nørgård Nielsen. Formand,
Arne Kåstrup. Næstformand.
Kristian B. Jørgensen. Kasserer.
Jørn Jeppe Pedersen. Sekretær.
Hanne H. Pedersen.
Peter H. Kristensen.

2001

Arne Kåstrup, Formand.
Peter H. Kristensen. Næstformand.
Jan Drengsgård. Kasserer.
Jørn Jeppe Pedersen. Sekretær.
Hanne H. Pedersen.
John J. Pedersen.

2002

Arne Kåstrup, Formand.
Peter H. Kristensen. Næstformand.
Jan Drengsgård. Kasserer.
Jørn Jeppe Pedersen. Sekretær.
John J. Pedersen.
Lonnie V. Madsen.

2003

Arne Kåstrup, Formand.
Peter H. Kristensen. Næstformand.
Jan Drengsgård. Kasserer.
Jørn Jeppe Pedersen. Sekretær.
Jørgen Kristensen
Lonnie V. Madsen.

2004

Arne Kåstrup, Formand.
Peter H. Kristensen. Næstformand.
Jan Drengsgård. Kasserer.
Jørn Jeppe Pedersen. Sekretær.
Jørgen Kristensen

2005

Jantina Pedersen, Formand.
Peter H. Kristensen. Næstformand.
Jan Drengsgård. Kasserer.
Lisbeth Laustsen. Sekretær.
Joan Aarup
Kristian Jørgensen

2006

Jantina Pedersen, Formand.
Lisbeth Laustsen. Sekretær
Kristian Jørgensen, Kasserer.
Margit Holst Jensen
HanneWinther Hansen

2007

Ole Sørensen, Formand.
Jesper Gosvig. Næstformand.
Lisbeth Laustsen. Sekretær.
Margit Holst Jensen
HanneWinther Hansen
Kristian Jørgensen, kasserer

2008

Ole Sørensen, Formand.
Jesper Gosvig. Næstformand.
Lisbeth Laustsen. Sekretær.
Bente Lund
Bjarne Futterup
Kristian Jørgensen, kasserer

2009

Ole Sørensen, Formand.
Jesper Gosvig. Næstformand.
Betina Guldborg, Sekretær
Bjarne Futterup
Bente Lund, afløst af Marianne Laursen
Kristian Jørgensen, kasserer

2010

Ole Sørensen, Formand.
Jesper Gosvig. Næstformand.
Betina Guldborg, Sekretær
Bjarne Futterup
Bente Lund, afløst af Marianne Laursen
Kristian Jørgensen, kasserer

2011

Bjarne Futterup, Formand.
Bettina Guldborg, Næstformand.
Carina Zumbusch
Bente Laursen
Mads Brinkmann Pedersen
Kristian Jørgensen, Kasserer

Det gøres opmærksom på at foreningens kasserer, på nær et par enkelte tilfælde, er valgt udenfor bestyrelsen, derfor bestod bestyrelsen indtil 1990 af 9 personer, derefter af 5 personer.

Kontakt vores bestyrelse og se udvalg

Læs mere

Om Fursund IF

Læs historie

Læs om vores støtteforening

Læs mere